เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561...
ขอให้แจ้งนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬา(แก้ไข)...
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำ พ.ศ. 2560...
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเดาะฟุตบอล...
การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล...
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (2)...
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561...
การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561...
การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)...
โครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท....
ขอให้แจ้งนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬา...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2561 (แจ้งครั้งที่ 2)...
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1(70%)...
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)...
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...
โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4...
โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561...
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน สำหรับการขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552...