การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)...
ให้ข้าราชการที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ...
การฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team"...
โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน...
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560...
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ...
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ...
แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน...
การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร...
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา...
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 (ฉ.2)...
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 (ฉ.1)...
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560...
โครงการบรรพชาและอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ...
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา...
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)...
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่ยใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)...