อนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561...
อนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561...
การเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561...
ส่งเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4...
แจ้งให้ไปแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา...
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1...
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2...
แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนลงทะเบียนแอดมินโรงเรียนเพื่อรายงานโครงการอาหารกลางวัน...
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี3"...
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนเิ่มเติม 30 %...
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอาด สร้างสุขภาพดีประจำปี 2561...
ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35(พ.ศ.2562) "บุรีรัมย์เกมส...
ขอตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการ "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร...
ประสัมพันธ์การแข่งันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "...
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และการแข่งขันฟุตบอล Deverlopment Youth Football Festival Cup ตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ชิงชนะเลิศระดับประเทศ...
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา...
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
กรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้หมดอายุ...
การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด...
แจ้งต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบประมาณปี 2562...