เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
การรายงานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม2...
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา 2557...
แจ้งการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนรายเดือนตกเบิก...
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อดารปฏิรูปการศึกษา สพป. มุกดาหาร...
การจัดอบรมเพื่อขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร...
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2557...
การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์...
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558...
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558(2)...
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 (1)...
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา...
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่่วไทย...
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
โครงการทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์...
สรุปผลการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว...
ขอความร่วมมืองดขึ้นป้ายต้อนรับ และการทำป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่างๆ...
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)...