dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37030 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1017
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี57
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1013
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญกรรมการฝ่ายประมวลผลประชุม
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1014
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1003
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(6 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว945
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 998
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อจัดหาสื่อการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการทำสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนในสังกัด จากเดิม วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็น วันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114165/ว156
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 4
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1001
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานและลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 999
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114144/183
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ให้ใช้บทอาขยานบทหลักและบทเลือกดังแนบมาพร้
ประเภท

บ้านนาทาม
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114129/00
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขออนุญาตแจ้งเรายการที่สมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายดอนตาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 993
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดที่พักนักกีฬา การจัดแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ช้างน้าวเกมส์"
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว991
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง รายงานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว990
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/106
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง ขอบุคลากรช่วยราชการ
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/105
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการต้อรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114144/183
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง เอกสารประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
ประเภท

บ้านนาทาม
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว988
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง แผนผังที่นั่งงานแสดงมุทิตาจิต 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 291 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com