dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 42544 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 656
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 658
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 655
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย"
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว651
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางปรับลดกิจกรรม/โครงการของนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 648
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 643
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 641
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 652
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว650
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/; ว644
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธีพูนพลัง ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว634
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการ"บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน"ปีที่ 5
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว638
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว643
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 635
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 640
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 639
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ (Undo)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 628
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

เรื่อง ดารขอเปลี่ยนคืนหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรง
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 636
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี " ผ่านระบบ
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 627
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิก หุ่นยนต์ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 335 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com