dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 39513 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งคำสั่งโครการยกผลสัมฤทธิ์ดอนตาล57 (31 กรกฎาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว303
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 300
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมภ์ทุนทารศึกษาเยาวชนของชาติฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114135/ว 022
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด“นาสะโน ชอคเกอร์คัพ”ครั้งที่ ๑๓
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 299
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม/รวม ปีงบประมาณ 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 295
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง แก้ไขกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายเมืองปัจจิม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 290
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 36
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 1254
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดงานลูกเสือชาวบ้านรวมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/;ว ๑๒๕๔
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดงานลูกเสือชาวบ้าน รวมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 297
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (แบบ ปพ.1)
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 269
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว291
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114152/ว05
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดการประเมิน กลุ่มเครือข่ายดอนตาลและภูผาเทิบพัฒนา
ประเภท

บ้านโคกหนองหล่ม
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/-
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 284
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/289
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือข่ายสะพานมิตรภาพและเมืองปัจจิม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114131/026
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (LAS)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโพนสว่าง
ดอนตาล

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 223
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (รวม 104 ราย)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 320 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com