dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล (730121)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 103456 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งแบบสำรวจสุขภาพประจำปี 60 (4 ตุลาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลัง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ 60 (30 พฤษภาคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งแบบสำรวจหลอดไฟ LED (25 มกราคม 2560)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (30 สิงหาคม 2559)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว407
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ในการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว406
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว401
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การสำรวจความเร็วอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว403
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 400
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

เรื่อง เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว399
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/878
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง เชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/879
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ New DLTV
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว386
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว387
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 397
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจกสื่อความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว383
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานโครงการ Bike for Ed.Surin3
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 385
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการสร้างการรับรู้และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 378
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 381
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาว่าง
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว379
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2561) โดยผู้เกษียณอายุต้องยื่นขอรับบำเหน็จ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 382
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรื่อง สัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว383
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "OBECLINE2018"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว380
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รณรงค์การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/383
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 501 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com