dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2685 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114271/120
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพี้
หนองสูง


ที่ ศธ.04114230/111
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหินกอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114182/208
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114129/215
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557
ประเภท

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114246/228
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114272/78
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านเป้าป่าแสด
หนองสูง


ที่ ศธ.04114245/143
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114219/229
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT,LAS)
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114237/114
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT/LAS) ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114101/151
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านดงยาง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114101/150
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557
ประเภท

บ้านดงยาง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114268/064
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114169/80
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนเกษม
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114171/161
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114235/309
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114261/190
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114211/145
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ยืนยันข้อมูลนักเรียนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
ประเภท

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114109/080
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกะปาด
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/107
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114232/069
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สยามกลการ 5
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 54 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com