dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2546 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114177/43
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหลวง 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114039/135
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาคำน้อย 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114129/149
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประเภท

ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114240/116
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114218/102
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114204/102
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง การรับรายงานตัวจากการย้ายและแต่งตั้งข้าราชครู
ประเภท

บ้านหนองแวงใหญ่
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114201/123
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114140/070
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114114/069
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114140/069
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การรณรงค์เยียมบ้านนักเรียน "สิงหาคม" เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114174/27
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114174/26
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านป่าแดง
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114177/40
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านนาหลวง 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114059/108
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าป่าเป้ด
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114182/145
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้อนแบบโรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114267/068
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท

บ้านแวง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114228/93
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาใช้สถานที่สถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114142/132
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้จ่ายสถานที่
ประเภท

บ้านหนองบอน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114105/055
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
ประเภท

บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114155/068
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง ส่งรายงานการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้ง 2
ดอนตาล


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 41 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com