dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2268 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ (11 มีนาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114207/25
ลงวันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/017
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/012
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114261/37
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านงิ้ว
หนองสูง


ที่ ศธ.04114182/053
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114260/30
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114207/24
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557
ประเภท

บ้านเปียด
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114227/032
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประเภท

บ้านกกตูม
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114132/014
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประเภท

บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114177/011
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประเภท

บ้านนาหลวง 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114195/23
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประเภท

บ้านขอนแก่น
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114135/026
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ
ประเภท

บ้านนาสะโน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114173/015
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบะ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114082/014
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง รายงานการแต่งตั้งครูอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองไผ่
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114146/011
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนามน
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114230/015
ลงวันที่ 31 มกราคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
ประเภท

บ้านนาหินกอง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114260/15
ลงวันที่ 31 มกราคม 2557

เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านคำพอก 1
หนองสูง


ที่ ศธ.04114140/015
ลงวันที่ 30 มกราคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านนายาง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114202/08
ลงวันที่ 29 มกราคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านโนนสะอาด 2
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114032/001
ลงวันที่ 29 มกราคม 2557

เรื่อง ตั้งชื่อห้องประชุม
ประเภท

ชุมชนบางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com