dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2953 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (11 มิถุนายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (8 พฤษภาคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระช (22 เมษายน 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ให้ส่งรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) ทวงครั้งที่ 2 (12 มกราคม 2558)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114045/49
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประชุมโครงการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านการจบการศึกษา (ปพ.3)
ประเภท

บ้านคำบง 2
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114120/056
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมประชุมการจัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านการจบการศึกษา (แบบ ปพ.3X
ประเภท

บ้านโคกสว่าง 2
คำชะอี


ที่ ศธ.04114209/091
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558)
ประเภท

บ้านโสก
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114210/133
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน)
ประเภท

ร่มเกล้า
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114101/69
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายชื่อกรรมการตัดสินกีฬา
ประเภท

บ้านดงยาง 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114171/91
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมปีการศึกษา 1/2558
ประเภท

บ้านภูแผงม้า
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114266/023
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านโคกหินกอง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114218/64
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2558
ประเภท

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/56
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2558
ประเภท

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114122/30
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านเหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี


ที่ ศธ.04114125/064
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1(1เม.ย. 58)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแฝก
คำชะอี


ที่ ศธ.04114228/095
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114228/093
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114228/094
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114071/058
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท

บ้านดงมอน
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114228/093
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๘
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านแก้งนาง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114071/057
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลเด็กพิการทั่วไปไปจัดการเรียนร่วมและเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘
ประเภท

บ้านดงมอน
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114215/124
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานการกรอกข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
ประเภท

บ้านฝั่งแดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114137/049
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย”ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”และ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านหนองกระยัง
ดอนตาล


ที่ ศธ.04114217/104
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการกรอกข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
ประเภท

บ้านหนองคอง
ดงหลวง


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 98 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com