dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 2631 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขออนุญาตข้าราชการร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ 2557 (22 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (13 ตุลาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
กำหนดการตรวจราชการ (23 พฤษภาคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ (21 เมษายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดการตั้งชื่อห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (10 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเงินบริจาค (4 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญตั้งชื่อห้องประชุม (17 มกราคม 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การสำรวจความต้องการกู้ยืมทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (7 พฤศจิกายน 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติราชการในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (14 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญเป็นวิทยากรคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ (1 มกราคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
แจ้งอนุมัติการโอนเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (2 สิงหาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ประชุมข้าราชการครูและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 (4 พฤษภาคม 2553)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114248/056
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านชะโนด 1
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114235/287
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ห้วยตาเปอะ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114218/134
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

พระราชทานบ้านหนองหมู
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114213/127
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114173/95
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเพื่อรับการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมรางวัล “Obec Awards” ปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านบะ
นิคมคำสร้อย


ที่ ศธ.04114219/171
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114219/171
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114114/91
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114114/092
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ประเภท

บ้านบาก 1
คำชะอี


ที่ ศธ.04114219/168
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งข้าราชการครูในสังกัดเสียชีวิต
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114219/168
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งข้าราชการครูในสังกัดเสียชีวิต
ประเภท

ชุมชนบ้านหนองบัว
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114068/052
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557 )
ประเภท

บ้านกุดแข้ใต้
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114211/121
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114211/121
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านก้านเหลืองดง
ดงหลวง


ที่ ศธ.04114259/136
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว(แจ้งเปลี่ยนชื่อ)
ประเภท

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114259/137
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ประทานอุปถัมถ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์
ประเภท

บ้านโนนยาง
หนองสูง


ที่ ศธ.04114077/068
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

บ้านคำผึ้ง
เมืองมุกดาหาร


ที่ ศธ.04114245/131
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านสองคอน
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114246/208
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
หว้านใหญ่


ที่ ศธ.04114059/118
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557

เรื่อง หนังสือยืนยันข้อมูลนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านเหล่าป่าเป้ด
เมืองมุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 50 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com