dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร (730030)
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 76782 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 358
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเดาะฟุตบอล
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 356
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว357
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (2)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 357
ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว349
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว355
ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 346
ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 353
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 350
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง ขอให้แจ้งนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 238
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2561 (แจ้งครั้งที่ 2)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว348
ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1(70%)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 334
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว342
ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว344
ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 339
ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 337
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 336
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน สำหรับการขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว323
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว322
ลงวันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 333
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 496 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com