dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 50452 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว 1464
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งผลการสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ระดับภาครอง 310 อี
ประเภท

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/002
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งการประชุมสัมมนา ระเบียบกระทรวงการคลังฯ EGP รุ่นที่2และรุ่นที่3
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1468
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีโรงเรียนรอบระดมทุนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1473
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1474
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1472
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1469
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1466
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1470
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1467
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอใช้สถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1471
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1463
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1462
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1461
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1459
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง แก้ไขคำสังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1465
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2560
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1452
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOU AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว1456
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1455
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง การสำรวจข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

ที่ ศธ.04114/ว 3519
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ประจำปี 2559
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
สพป.มุกดาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 426 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com