dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF
dia_red.gif ฝากข่าวขึ้นเว็บ สพป.
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 


คุณเข้าระบบในชื่อ

บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23044 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

แก้ไขหนังสือเชิญประชุม (3 กุมภาพันธ์ 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114/ว
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 343
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 342
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 1
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน ตรวจสจอบการออกใบเสร็จรับเงินอุดหนุนส่ง สพป.มุกดาหาร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 339
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 341
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมสืบค้้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักเรียนตัวอย่างเพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์"
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว340
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราห์จำหน่ายหนังสือ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร


ที่ ศธ.04114/ว 338
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว337
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว332
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 330
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมงาน "สงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 329
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2557

เรื่อง การจัดงาน "สงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน" ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 331
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน"สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ป๊ 2557"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว326
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว342
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ปี 2556 (ปีที่ 3)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว230
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งแก้้ไขกำหนดสถานที่และระยะเวลาการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดก
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว321
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว321
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 319
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน"สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ปี2557"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114/ว 316
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของข้าราชการครู
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สพป.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 260 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com